Assemblea General Ordinària

Per la present es convoca l’Assemblea General Ordinària el diumenge 29 de novembre de 2015 en el Salo d’Actes de la Societat de Festers, a les 11.00 h. en primera convocatòria i a les 11.30 h. en segona i amb el següent ordre del dia:

 1-  Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior.

2-  Informe del President.

3-  Dació de comptes de l’exercici 2014 – 2015 i aprovació, en el seu cas.

4- Aprovació, en el seu cas, del pressupost per a l’exercici 2015 – 2016.

5-  Precs i preguntes.

 

Punts que faig conèixer a instància del President.

Ontinyent, 6 de novembre de 2015

EL SECRETARI

Vicente Pla Vaello