La problemàtica de la pólvora es trasllada al Ministeri d’Industria

En una reunió amb els presidents de diverses ciutats on es celebren Festes de Moros i Cristians s’han plantejat millores en la normativa de arcabusseria. El president de la Societat de Festers del Santíssim Crist de l’Agonia, Vicent Pla, es va desplaçar a Madrid, el passat divendres 25 d’octubre, juntament amb els presidents de Yecla, Elda, Caudete, Almansa i Villena en representació de la plataforma “Pobles de la Pólvora” a una reunió al Ministeri d’Indústria amb l’equip redactor de la ITC 26 per tractar tots aspectes millorables en la mateixa, així com per exposar-los la necessitat de canviar el necessari en el reglament d’explosius per facultar els pirotècnics la fabricació i venda de pólvora per arcabusseria i intentar d’aquesta manera que s’autoregule el preu de la mateixa.
A la reunió mantinguda amb Carmen Martínez assessora del gabinet d’estat d’energia, Julia Fernández de l’àrea d’explosius,
Angel Osorio de l’àrea d’indústria, Daniel Torrejon sotsdirector general de mines s’ha parlat de la problematica de la pólvora i la
arcabusseria en els pobles que celebren Moros i Cristians i en la mateixa, s’ha emplaçat a una altra reunió amb el ministeri d’Interior, a qui també competeix per afectar a la seguretat ciutadana.

El president de la Societat de Festers, valora molt positivamentesta reunió i la qualifica de necessària. Manifesta el seu reconeixement de la pertinència i utilitat d’una norma destinada a proporcionar ordre i seguretat a les manifestacions festives amb trets d’arcabusseria, però, assenyalar igualment que esta norma pateix de determinades mancances degudes a la seva falta de adequació a la realitat de la Festa en les diverses poblacions. Esta disfunció està donant lloc al fet que determinades fases del procediment de repartiment de la pólvora a més de complicar enormement, es desenvolupe en condicions d’extrem risc.
A més destaca que, la representació ministerial va manifestar la seua disposició a rebre i atendre quantes indicacions i reclamacions se’ls faça arribar per part de les entitats i poblacions afectades per la reglamentació d’arcabusseria. I es va mostrar disposada a donar suport davant altres instàncies competents de les iniciatives que en el moment actual impulsen les entitats dels Pobles de la pólvora.
Finalment Vicent Pla, manifesta que este és un altre pas que hem donat respecte a la problemàtica de la pólvora però que no és l’últim ja que s’ha sol·licitat una reunió amb el Ministeri d’Interior perquè també és competent en esta matèria.