Concessió Subvenció Municipal 2017

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2790/2017, de 27 d’octubre, l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent ha concedit una subvención municipal de 23.000€ per l’activitat global de l’entitat i la recuperació patrimonial permitint un superàvit fins al límit del passiu reduït en l’exercici 2017