Assemblea General Extraordinària

Per la present es convoca l’Assemblea General Extraordinària el diumenge 25 de juny de 2017 en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, a les 10.30 h. en primera convocatòria i a les 11.00 h. en segona i amb el següent ordre del dia:

  1.  Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior.
  2. Informe del President.
  3. Proposta de la Junta de Govern.
  4. Precs i preguntes.

Punts que faig conèixer a instància del President.

Atentament,

                                                           Ontinyent, 09 de juny de 2017

                                                                                               EL SECRETARI

                                                                                              Vicente Pla Vaello