Junta Informativa Pólvora

El passat divendres 28 d’abril es va realitzar una conferència per part de la Guàrdia Civil a la Societat de Festers Santíssim Crist de l’Agonia d’Ontinyent, al saló d’actes d’aquesta societat, situat en C / Plaça de Baix, 30 de la localitat de Ontinyent.

La conferència va tenir per ponent al Cap 1r de la Intervenció de la IAE de Xàtiva, acompanyat pel Tinent Adjunt de la Companyia de Xàtiva i per part de la Societat de Festers van assistir el President de la mateixa D. José Rafael Sanchis, secretari D. Vicente Pla i resta de la Junta de la Societat de Festers d’Ontinyent. Assistint un total aproximat de cent vint persones.

En la mateixa es va exposar com a tema principal, l’ús d’armes Avantcàrrega en la via publica i concretament en legislació aplicable, a no haver estat prorrogada al desembre del 2016 la Resolució de Delegació del Govern de data 8 de març de 1999, havent quedant per tant emparats pel Reglament Armes (RD 137/1993), el Reglament Explosius (RD 230/1998) i el Reglament Articles Pirotècnics i Cartutxeria (RD 989/2015), els quals no posseeixen una normativa específica per al cas, així com la posterior entrada en vigor  el 05-03-2017 del nou Reglament Explosius (RD 130/2017), el qual deroga l’anterior Reglament Explosius (RD 230/1998) i afegeix entre altres la ITC 26 sobre “Manifestacions Festives amb ús d’armes d’avantcàrrega” el qual entrarà en vigor el 31 de desembre del 2018.

Aquesta xerrada va ser encaminada a explicar la normativa aplicable en les pròximes festes de Moros i Cristians d’Ontinyent que transcorreran del 24 al 28 del pròxim agost. Entre les obligacions a què es veuran compromesos, se’ls va explicar, la de obtenir la corresponent Llicència d’Armes d’avantcàrrega tal com especifica l’actual Reglament d’Armes en el seu art. 107, així com la possibilitat d’acollir-se la ITC 26, si bé, dit acolliment aniria acompanyat de la total aplicació de la mateixa.