Assemblea General Ordinària

Per la present es convoca l’Assemblea General Ordinària el diumenge 27 de novembre de 2016 en el Salo d’Actes de la Societat de Festers, a les 11.00 h. en primera convocatòria i a les 11.30 h. en segona i amb el següent ordre del dia:

  • 1-  Lectura i aprovació, en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior.
  • 2-  Informe del President.
  • 3-  Dació de comptes de l’exercici 2015 – 2016 i aprovació, en el seu cas.
  • 4- Aprovació, en el seu cas, del pressupost per a l’exercici 2016 – 2017.
  • 5-  Precs i preguntes.

Punts que faig conèixer a instància del President.

Atentament,

                                                          Ontinyent, 6 de novembre de 2016

                                                                                              EL SECRETARI

                                                                                            Vicente Pla Vaello