Saluda del Ambaixador i Banderer Cristià (Mariners)

Ja ha arribat el mes de febrer i així, quasi sen­se adonar nos-en, hem aplegat a la meitat del camí. Ja fa sis mesos que el Morenet va tornar a l’ermita de Santa Anna, marcant el final d’un any fester i el començament d’un altre, d’un any que per a nosaltres i per a la nostra comparsa està sent molt especial.

Pareix l’altre dia que vam prendre la de­cisió d’unir la nostra família amb la nos­tra tradició festera per a convertir-nos en els portadors de la paraula i l’ensenya dels cristians i representar la nostra com­parsa, els Mariners, en les festes de 2016.

Durant aquests mesos, ens hem submergit en un món que per a nosaltres era desco­negut, però que ens ha captivat. Hem cone­gut la festa des d’una perspectiva diferent i hem passat a formar part d’un grup de càrrecs que, en un tres i no res, s’ha conver­tit en una xicoteta família, en la qual tots posem el millor de nosaltres amb un sol objectiu; fer festa i que el nostre any fester siga inoblidable. Des d’ací, volem agrair-vos a tots la vostra acollida i el vostre afecte.

I, com no, ens hem submergit també en la preparació d’un projecte de compar­sa elaborat des de la il·lusió i les ganes. Han sigut mesos de reunions, idees, tre­ball i actes per tal de preparar les fes­tes de 2016 i per a aconseguir que, a finals d’agost, desfile pels carrers d’On­tinyent una ambaixada marinera digna de les nostres festes i que els versos de Cervino, recitats a la Plaça de l’Ajunta­ment, ens òmpliguen a tots d’emoció.

El temps va corrent i l’arribada del Mig Any ens fa pensar que, així com ja han passat sis mesos, sols ens queden sis me­sos més perquè la màgia de les nostres festes torne a envair un poble que des­cansa tranquil de les presses de l’hivern. Estem convençuts que seran sis mesos molt intensos en els quals els prepara­tius del que serà la nostra ambaixada centraran gran part de les nostres vides.

Però ara toca fer una xicoteta parada i dis­frutar del Mig Any. Ontinyent s’omplirà per uns dies de festa: competicions espor­tives, concursos infantils, concerts, dinars i sopars de germanor, desfilades al so de les marxes cristianes, les marxes mores i els pasdobles. És temps d’oblidar-nos de la ru­tina i recordar al nostre poble que ja queda menys perquè la festa dels Moros i Cris­tians torne als nostres carrers ja que les fes­tes de 2016 estan cada vegada més a prop.

No volem acabar sense donar-vos les grà­cies a tots els que heu estat, esteu i, de se­gur, estareu al nostre costat ajudant-nos, aconsellant-nos i recolzant-nos. A la comparsa Mariners, que ha dipositat en nosaltres la seua confiança; a l’esquadra

Arrere i Avant, de la qual ens sentim orgu­llosos de formar part, i, com no, a la nos­tra família. Sense vosaltres res d’açò seria possible.

Esperem que aquest Mig Any siga el pre­ludi d’unes festes especials que perduren per sempre en la memòria de tots. Per a nosaltres de segur que ho seran.

Avant, Mariners! Avant, Ambaixada Cris­tiana 2016!