Llauradors

Primer Tro

Jose Cañete Gandia

Presidència

Hèctor José Moral Ruiz

Secretaria

Salvador Sanchis Ferri

Tresoreria

Inma Penadés Barberá

Representant

Cecilia Calabuig González

Dades d'interés

Ix a festes per primera vegada en 1883.

La indumentària, tant de gala com de diari, té molta relació amb les vestimentes populars que es lluïen pels camps i ciutats del nostre país als segles XVIII i XIX. De fet, el vestit de gala consta de jupetí de panilla o vellut negre brodat i pantaló també de vellut negre, faixa roja, calces, lligacames roges, manta al muscle i mocador al coll. Calcen espardenyes de careta i duen brusó. En la roba de diari el jupetí o xaleco és estampat i el saragüell prisat substitueix el pantaló negre.

Esta comparsa l’any 1991 va recuperar el Ball dels Llauradors que, amb els de les altres comparses, recorria els carrers del poble des de finals del s. XIX fins la guerra d’Espanya. Des de 2008 el Ball dels Llauradors és dansat pels carrers d’Ontinyent en la nit del divendres anterior a la Setmana Gran.

És tradicional també, des de la seua recuperació l’any 1990, el repartiment de versets la Nit de l’Alardo on es nomenen els components de la comparsa i que signa la Granota del Pou del Canyís. Des de 2022 els escriu conjuntament amb La Granoteta del Pou de l’Olleta.

En 2023 van estrenar la marxa “Rafel” dedicada al Primer Tro d’eixe any, Rafel Sanchis i Ferri, opera prima i obsequi del seu nebot, fillol i Llaurador Salva Sanchis Soler.

Músiques per als Llauradors

· “Chenco Pla”
(M.C. – 1990) D.J. Ferrero Silvage

 

· “El Regall”
(M.C. – 1990) E. Gironés Penadés

 

· “Mingo”
(Pd. – 1990) M. Gandía Conejero

 

· “Molí de Lluna”
(M.C. – 2002) S. Gómez i Soler

 

· “De la Foia al Maset”
(M.C. – 2005) M.A. Sarrió Nadal

 

· “A la Casa Calvo”
(M.C. – 2008) F. Valor Llorens

 

· “Al Camp Anar”
(M.C. – 2008) J. Sanjuán

 

· “Emiliet”
(Pd. – 2008) D. J. Ferrero Silvage

 

· “De Careta i Talonera”
(M.C. – 2009) C. Roig Espí

 

· “Cubelles”
(M.C. – 2011) J. Ferrero Forcada

 

· “Diània”
(M.C. – 2014) S. Gómez Soler

 

· “Llauradors 1883”
(P.D. – 2014) V. Cerdà Peris

 

· “Gea”
(M.P. – 2014) F. Sanchis Gandia

 

· “Bancal del Cel”
(M.C. – 2014) D. Castelló Silvestre

 

· “L’Alfabeguera”
(PD. – 2016) J. Ferrero Forcada

 

· “Llauradors d’Al Camp Anar”
(M.C.- 2017) J. D. Jover Piqueres

 

· “Al Carro i als Llauradors”
(M.C.- 2019) J. Ferrero Forcada

 

· “A la terra”
(R.M. – 2022) V. Bernabeu Iniesta

 

· “Masovera”
(P.M. – 2020) M. Roig Vila

 

· “Saó”
(M.C. – 2022) C. Roig Espí

 

· “Forca”
(Ballet – 2022) G. Estévez Abad

 

· “Al caure el sol”
(M.P. – 2022) L. Belda Cerdá

 

· “Rafel”
(M.C. – 2023) S. Sanchis Soler