Subvenció de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

La conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit una subvenció a la Societat de Festers per import de 3.638,18 € per a l’elaboració d’audiovisuals i adquisició d’equips perifèrics per al Museu Fester.