Assemblea General Extraordinària

Per la present es convoca l’Assemblea General Extraordinària el diumenge 13 de maig de 2018 en la Sala d’Actes de la Societat de Festers, a  les 11.00 h. en primera convocatòria i a les 11.30 h. en segona i amb el següent ordre del dia:

  • Gravamen dels béns immobles de la Societat de Festers.

Punt que faig conèixer a instància del President.

Atentament,

Ontinyent, 27 d’abril de 2018

EL SECRETARI

Vicente Pla Vaello